τις μέρες της ροής

Τις μέρες της ροής, φροντίζω το σώμα, ζεσταίνω την κοιλιά, επιτρέπω σε όλα να κυλήσουν. Συνδέομαι με τη δύναμη του σώματός μου να αναγεννάται, να ελευθερώνει, να αλλάζει, να περιμένει.
Τις μέρες του κύκλου συνδέομαι με τον κύκλο της σελήνης, την ανεμπόδιστη ροή των ποταμών, το αθόρυβο ταξίδι των φύλλων που επιστρέφουν στη γη, όπως το αίμα μου.
Και ελευθερώνω ότι δεν χρειάζεται πια να κρατώ, χωρίς πόνο.